Obsah

Trvanie projektu: 2016 - 2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Adresa na stránku projektu je : http://sov.eduk.sk/

 

 

Naposledy upravené: 
23.05.2017
Autor: